รายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับเงิน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML พ.ค.2555 รอบแรก


 รายชื่อหมู่บ้านและชุมชน ที่ได้รับเงิน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML  รอบแรก   พร้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงิน และแนวทางการดำเนินงาน รายละเอียด คลิก

ที่มา :ข้อมูล สทบ. สาขา ๗ พนักงานสทบ. รับผิดชอบ จ.สุรินทร์

2 Responses

  1. อยากให้ใ่ส่รายละเอียดโครงการด้วยเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในหมู่บ้านนั้นๆ.

    • ตามระเบียบสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฯโครงการSML 2555 นโยบายรัฐบาล ต้องการเปิดกรอบให้หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถนำเงิน SML ที่ได้รับไป ใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และตรงกับความต้องการของคนในชุมชน ซึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้ ตามความต้องการของชุมชน หรือเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (ยกเว้นการนำไปปล่อยกู้แบบเดียวกับกองทุนหมู่บ้าน) ดังนั้นสำหรับรายละเอียด ของโครงการจึงไม่สำคัญเพราะหมู่บ้าน/ชุมชน อาจมีการเปลี่ยนแปลงโครงการใหม่ ไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ของโครงการ SML แต่อย่างใด
      สำหรับคนในชุมชนที่ต้องการตรวจสอบโครงการ สามารถเข้าไปตรวจสอบโดยตรงได้ที่ชุมชนนั้นๆ

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 979 other followers

%d bloggers like this: