แบบสำรวจ ความพร้อมในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)


ด่วน  สทบ.ได้ประสาน จนท. สทบ. จังหวัด ดำเนินการ ประสานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเพื่อ จัดเก็บข้อมูล SML ตามแบบฯ ส่งกลับให้ จนท. สทบ. จังหวัด เพื่อรายงาน สทบ. ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  โดย สทบ.จะมีการโอนเงิน SML ให้ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ นี้ 

ดาวโหลด .doc คลิก 

ดาวโหลด .pdf คลิก 

หมายเหตุ 

หมู่บ้าน/ชุมชนใด มีการจัดส่งแบบสำรวจภายในวันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๕ จะได้รับการพิจารณาเงินสนับสนุน SML ก่อน  หากมีการเปลี่ยนแปลง กำหนด วันเวลา การโอนเงิน  สทบ. จะดำเนินการแจ้งอีกครั้ง

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 979 other followers

%d bloggers like this: