ความคืบหน้าเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน ระยะที่ 3


Bannerสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. กระทรวงการคลัง ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การเพิ่มทุนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และแหล่งเงินที่จะใช้เพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวานนี้ (วันที่ 1 กันยายน) ในช่วงบ่ายครับ การประชุมครั้งนี้ สศค. ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบไปด้วย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ สทบ. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมทั้งสำนักงบประมาณ ไปร่วมประชุมหารือ ใน 2 เรื่อง คือ

  • หลักเกณฑ์การเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 
  • การจัดหาแหล่งเงินที่จะใช้เพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 ที่ประชุมได้ร่วมหารือกันแล้วได้ข้อสรุปเบื้องต้นดังนี้ครับ
  1. ควรใช้แนวทางการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 2 มาปรับใช้กับการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 โดยเน้นให้การเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 เป็นการสร้างความมั่นคงเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กองทุนหมู่บ้านฯ มากกว่าการเพิ่มเงินให้อย่างเดียว 
  2. แม้จะจัดวงเงินเพิ่มทุนให้ทุกกองทุน กองทุนละ 1 ล้านบาท แต่ควรให้อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามความพร้อมและความต้องการของกองทุน โดยอาจจะจัดให้เป็น 2 หรือ 3 ระยะ เพื่อให้กองทุนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
  3. ควรให้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ในแต่ละระดับและคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดและอำเภอ ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาการเพิ่มทุน ให้กองทุนหมู่บ้านฯ ระยะที่ 3 นี้ตามความเหมาะสม 
  4. ควรเสนอให้รัฐบาลพิจารณาแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ตามนโยบายความเร่งด่วนของโครงการ สำหรับหลักเกณฑ์การเพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้านฯ ระยะที่ 3 ที่ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งนี้ ขอเสนอต่อในวันจันทร์ (วันที่ 5 กันยายน) นะครับ

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. ดีมากครับ เพื่อความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน เป็นโครงการที่เข้าใจ และเข้าถึง

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 979 other followers

%d bloggers like this: