การคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านดีเด่น จังหวัดสุรินทร์


จังหวัดสุรินทร์ โดยคณะทำงานขับเคลื่อนงาน “มหกรรม ๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ เฉลิมพระเกียรติ” กำหนดการลงพื้นที่ีคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านดีเด่น จำนวน ๓ เขต                  

เขตที่ ๑  นางมณี  สุระสังข์ (คลังจังหวัดสุรินทร์) เป็นประธานคณะทำงานฯ กำหนดการลงพื้นที่  ดังนี้

  • วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔  กองทุนหมู่บ้านหนองหลัก ม.๖ ต.หัวงัว อ.สนม  และกองทุนหมุ่บ้านโนนงิ้ว ม. ๔ ต.หนองสนิท อ.จอมพระ 
  • วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔  กองทุนหมู่บ้านม่วงหวาน ม.๗ ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ และ กองทุนหมู่บ้านรัตนบุรี ม.๘ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
  • วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๔ กองทุนหมู่บ้านขาม ม. ๒ ต.ไพลขลา  อ.ชุมพลบุรี และ กองทุนหมู่บ้านหนองคูใหญ่ ม. ๖ ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

เขตที่ ๒  ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ เป็นประธานคณะำทำงานฯ กำหนดการลงพื้นที่ ดังนี้

  •  วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔  กองทุนหมู่บ้านหนองแรด ม.๕ ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ และกองทุนหมุ่บ้านหนองแล้ง ม.๒ ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
  • วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔  กองทุนหมู่บ้านน้อย ม. ๗ ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ และ กองทุนหมู่บ้านเขวาสินรินทร์ ม.๒ ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
  • วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๔ กองทุนหมู่บ้านพญาราม ม.๙ ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์

เขตที่ ๓  รศ.บุญยัง หมั่นดี เป็นประธานคณะทำงานฯ กำหนดการลงพื้นที่ ดังนี้

  •  วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔  กองทุนหมู่บ้านรุน ม.๑ ต.บักได อ.พนมดงรัก และกองทุนหมุ่บ้านพาชื่น ม.๑๐ ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
  • วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔  กองทุนหมู่บ้านหนองหลวง ม.๔ ต.อาโพน อ.บัวเชด และ กองทุนหมู่บ้านโคลด ม.๖ ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
  • วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๔ กองทุนหมู่บ้านขนาดมอญใต้ ม.๑๖ ต.ตาตุม อ.สังขะ  และกองทุนหมู่บ้าน ตระแบก ม.๖ ต.โชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
ทั้งนี้พนักงาน สทบ. ต้องขออภัยกับความคลาดเคลื่อนเรื่องการประสานข้อมูลในส่วนของอำเภอจอมพระ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำำหรับความร่วมมือของอำเภอในระเวลาที่กระชั้นชิด
พนักงาน สทบ. สาขา ๗ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 979 other followers

%d bloggers like this: