กดปุ่มโอนเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)


View logofinal.jpg in slide showพิธีเปิดปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ดาวโหลด รายละเอียดหนังสือสั่งการจาก อธิบดีกรมการปกครองได้ที่ คลิกที่นี่ 

ดาวโหลด คำแนะนำการดำเนินงานโครงการ SML  ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือสั่งการจาก อธิบดีกรมการปกครอง

คลินิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสัญจรในงานสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม อ.เขวาสินรินทร์


เมื่อวันที่วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 จังหวัดสุรินทร์ โดยนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประะธานเปิดงานโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และมอบบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2555 โดยนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเดือนพฤษภาคมนี้ ณ วัดศาลาเย็น บ้านโพธิ์คู่ หมู่ที่ 10 ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ 

This slideshow requires JavaScript.

จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗ ร่วมจัด คลินิกกองทุนหมู่บ้านสัญจร ฯให้บริการปรึกษาปัญหากองทุนหมู่บ้าน  และ แจกคู่มือฯ โปสเตอร์ , แผ่นพับ แก่ สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  และ บุคคลทั่วไป โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จะทำการมอบบ้านธารน้ำใจให้แก่นายสมพร บูรณ์เจริญ อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 9 บ้านตากูก หมู่ที่ 1 ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์
       จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบรถจักรยานให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสุรินทร์ 8 ทุน ๆ ละ 500 บาท มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท มอบ ส.ป.ก. 4-01 แก่ตัวแทนชาวบ้าน มอบเครื่องอุปโภค – บริโภคให้คนยากจนและชรา 100 ชุด และมอบพันธุ์ปลาให้แก่ชุมชน

คลินิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสัญจรในงานสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม อ.กาบเชิง


This slideshow requires JavaScript.

จังหวัดสุรินทร์ โดยนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประะธานเปิดงานโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และมอบบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2555 โดยนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเดือนพฤษภาคมนี้ ณ วัดบ้านตะเคียนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗ ร่วมจัด คลินิกกองทุนหมู่บ้านสัญจร ฯให้บริการปรึกษาปัญหากองทุนหมู่บ้าน  และ แจกคู่มือฯ โปสเตอร์ , แผ่นพับ แก่ สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  และ บุคคลทั่วไป มีต่อ………..

แบบสำรวจ ความพร้อมในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)


ด่วน  สทบ.ได้ประสาน จนท. สทบ. จังหวัด ดำเนินการ ประสานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเพื่อ จัดเก็บข้อมูล SML ตามแบบฯ ส่งกลับให้ จนท. สทบ. จังหวัด เพื่อรายงาน สทบ. ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  โดย สทบ.จะมีการโอนเงิน SML ให้ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ นี้ 

ดาวโหลด .doc คลิก 

ดาวโหลด .pdf คลิก 

หมายเหตุ 

หมู่บ้าน/ชุมชนใด มีการจัดส่งแบบสำรวจภายในวันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๕ จะได้รับการพิจารณาเงินสนับสนุน SML ก่อน  หากมีการเปลี่ยนแปลง กำหนด วันเวลา การโอนเงิน  สทบ. จะดำเนินการแจ้งอีกครั้ง

ประกาศ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมาโครงการ SML


สำนักงานกองทุนหมู่่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  (สทบ.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง จ้างเหมา โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ในปี งบประมาณ ๒๕๕๕  จำนวน ๖ ตำแหน่ง  ๑๒ อัตรา   ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร ได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เลขที่ ๒๐๐ ม.๔ อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นเเนล ทาวเวอร์ ชั้น ๒๔  ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ตั้งแต่วันที่ ๑๕- ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

รายละเอียดการสมัคร คลิก 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๑๐๐-๔๒๐๙ ต่อ ๒๔๒๖ และ ๒๔๒๗ หรือ 

http://www.villagefund.or.th/

คลินิกกองทุนหมู่บ้านสัญจร ในสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม อ.โนนนารายณ์


 จังหวัดสุรินทร์ นำหน่วยราชการออกให้บริการแก่ประชาชน ตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม   เมื่อวันที่  14 มี.ค. 2555  นายนิรันดร์  กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  ได้นำคณะหน่วยงานต่างๆ ออกให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลหนองเทพ บริเวณสนามโรงเรียนโนนเทพ ต. หนองเทพ อ.โนนนารายณ์  จ.สุรินทร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗ ร่วมจัด คลินิกกองทุนหมู่บ้านสัญจร ฯให้บริการปรึกษาปัญหากองทุนหมู่บ้าน  และ แจกคู่มือฯ โปสเตอร์ , แผ่นพับ แก่ สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  และ บุคคลทั่วไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบบ้านธารน้ำใจตามโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ไม่มีบ้านพักอาศัย  และเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์มอบเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ปศุสัตว์จังหวัดมอบพันธ์ไก่พื้นเมือง  ให้แก่นายสุข  เรืองสัตย์ อายุ 80 ปี    อยู่บ้านเลขที่ 67 บ้านหนองผาย หมู่ 17  ต.หนองเทพ อ. โนนนารายณ์ จ สุรินทร์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการประชาคมหมู่บ้านให้ได้รับมอบบ้านธารน้ำใจในครั้งนี้  จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และคณะร่วมกันปลูกต้นยางนาบริเวณโรงเรียนโนนเทพ ปล่อยพันธุ์ปลาบริเวณหนองน้ำสาธารณะ มอบรถจักรยานให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนจำนวน 12 คัน มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสุรินทร์จำนวน 8 ทุน ๆ ละ 500 บาท มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท มอบเครื่องอุปโภค–บริโภค ให้คนชราและคนยากจน จำนวน 100 ชุด และมอบพันธุ์ปลาให้ตัวแทนประชาชนในตำบลหนองเทพ เพื่อนำไปปล่อยเป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ในแหล่งน้ำสาธารณะของชุมชนต่อไป สำหรับการจัดงานโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองเทพและตำบลใกล้เคียง

มหกรรม ๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์


This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน อำเภอท่าตูม ร่วมกับ เลขานุการฯคณะอนุกรรมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ ร่วมจัดงาน “มหกรรม ๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๕”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการกองทุนหมุ่บ้านที่มีการบริหารจัดการดีเด่น ครัวเรือนตัวอย่างที่กู้เงินไปประกอบอาชีพ และนำไปพัฒนาศักยภาพของกองทุนตนเอง

      โดยนายเอกรัตน์  อังคสิทธิ์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ สทบ. สาขา ๗ และ หน่วยงาน ภาคี จาก ธนาคารออมสิน ธกส.   ประธานเครือข่ายอำเภอ /คณะกรรมการกองทุน และประชาชนที่สนใจรวมงานครั้งนี้ โดยมีกิจกรรม ๒ ช่วง

ช่วงเช้า

- การรับมอบเกียรติบัตร คณะกรรมการฯ ระดับกองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดีเด่น  และครัวเรือนตัวอย่างที่กู้เงินไปประกอบอาชีพแล้วประสบความสำเร็จ ตลอดจน

- ชมนิทรรศการของกองทุนหมมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดีเด่น และครัวเรือนที่กู้เงินไปลงทุนแล้วประสบความสำเร็จ

-กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนากองทุนหมู่บ้านที่ยั่งยืน” โดยมี นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำเภอท่าตูมเป็นวิทยากรดำเนินการ

กิจกรรม ช่วงบ่าย

กิจกรรมราตรีกองทุนหมู่บ้าน รับประทานอาหารร่วมกับ และมีการประกวดร้องเพลงของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านแต่ะละตำบล

โดยมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ ซึ่งเป็นสมาชิกและคณะกรรมการกองทุน กว่า หนึ่งพันห้าร้ิอยคน

เปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านจันทน์หอม จังหวัดสุรินทร์


This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  จังหวัดสุรินทร์ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗  โดยนายพิภพ  ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านจันทน์หอม หมูที่ ๑๐ ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  พร้อมด้วยนางกาญจนา  เพชรวิเศษ นายอำเภอลำดวน   นายกสิณ  นวลโคกสูง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์  และนักวิชาการจังหวัด ตลอดจนหัวหน้า่ส่วนราชการอำเภอลำดวน พัฒนาการอำเภอลำดวนพร้อมทีมงานพัฒนาชุมชน,พนักงาน สทบ. สาขา ๗ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ /ระดับตำบล กรรมการกองทุนหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมเป็นเกียรติในงานโดยมีกิจกรรมตัวอย่างจาก สมาชิกที่กู้ยืมเงินสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯ ไปประกอบอาชีพ

สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีี้ยงบ้านจันทน์หอมได้รับการอบรมเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และได้รับการสนับสนุน และฝึกอบรมโปรแกรมจาก ธนาคารออมสิน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔    สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านจันทร์หอม ทดลองเปิดดำเนินมาตั้งแต่ ๑๔  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ สมาชิกแรกเริ่ม ๓๗ ราย  ปัจจุบันสมาชิก  ๑๗๘  ราย   ๑๐  กลุ่ม กิจกรรม ให้บริการ รับฝากเงิน และปล่อยสินเชื่อ ระยะเวลาการชำระคืน/ภายใน   ๑๒  เดือน  ดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๒๕ บาท/เดือน เปิดดำเนินการทุกวันอาทิตย์เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านจันทน์หอมมีเงินทุนหมุนเวียนในดำเนินการรวมทั้งสิ้น  ๒,๖๗๑,๐๕๗.๙๙   บาท แยกเป็น

บัญชีเงินล้าน (1) มีเงินหมุนเวียนจำนวนเงิน  1,424,077.99  แยกเป็น                                   

  •  เงินจัดสรรจากรัฐบาลให้ 1,300,000  บาท 
  •  เงินสมทบกองทุน 124,077.99  บาท (ปล่อยกู้ให้สมาชิกจำนวน  1,412,500  บาท)

บัญชีเงินออม (2) มีเงินหมุนเวียน   323,580 บาท   แยกเป็น 

  •  เงินสัจจะ   265,680  บาท
  •  เงินหุ้น  57,900  บาท   (ปล่อยกู้ให้สมาชิกจำนวน   209,000  บาท  

บัญชีสถาบันการเงิน เงินทุนหมุนเวียน ๙๒๓,๔๐๐ บาท  แยกเป็น 

  • ปล่อยกู้ให้สมาชิกจำนวน ๗๒๑,๐๐๐ บาท             
  • เงินฝากธนาคารปัจจุบัน    ๒๐๒,๔๐๐   บาท           

(ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๕)

เก็บตก กิจกรรม “คลินิกกองทุนหมู่บ้านสัญจร”ในงานสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม


เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 นายอุดม สมรส  ปลัดจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านผักไหม หมู่ที่ 1 ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในงานนี้สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา 7 จัดกิจกรรม “คลินิกกองทุนหมู่บ้าน สัญจร” โดยมีคณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และผู้ที่สนใจ เข้ารับคำปรึกษา จาก จนท. สทบ.และรับแจกเอกสาร คู่มือฯ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์          

This slideshow requires JavaScript.

โดยนายอุดม สมรส  ปลัดจังหวัดสุรินทร์ได้มอบบ้านธารน้ำใจให้แก่นางใส เจียงเพ็ง อายุ 76 ปี ราษฏรยากจน บ้านเลขที่ 3/2 หมู่ที่ 1 ตำบลผักไหม จากนั้นมอบรถจักรยานให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนจำนวน 2 คัน มอบทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสุรินทร์จำนวน 8 ทุน ๆ ละ 500 บาท มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้คนชราและคนยากจน จำนวน 100 ชุด มอบถุงยังชีพแก่ราษฏร 51 ชุด มอบที่ดิน สปก 4-01 และมอบพันธุ์ปลาให้ตัวแทนประชาชน

เชิญร่วมกิจกรรม “สุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม 8 กุมภาพันธ์ 2555″


 จังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2555 เพื่อนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในงานนี้สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา 7 ออกบูท “คลินิกกองทุนหมู่บ้าน สัญจร” เชิญ คณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และผู้ที่สนใจ เข้ารับคำปรึกษา จาก จนท. สทบ.และรับแจกเอกสาร คู่มือฯ โปสเตอร์ได้ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555  บ้านผักไหม หมู่ที่ 1 ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
         โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์จะมอบบ้านธารน้ำใจให้แก่นางใส เจียงเพ็ง อายุ 76 ปี ราษฏรยากจน บ้านเลขที่ 3/2 หมู่ที่ 1 ตำบลผักไหม จากนั้นมอบรถจักรยานให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนจำนวน 2 คัน มอบทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสุรินทร์จำนวน 8 ทุน ๆ ละ 500 บาท มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้คนชราและคนยากจน จำนวน 100 ชุด มอบถุงยังชีพแก่ราษฏร 51 ชุด มอบที่ดิน สปก 4-01 และมอบพันธุ์ปลาให้ตัวแทนประชาชน
         จังหวัดสุรินทร์ จึงขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลผักไหมและตำบลใกล้เคียง ขอรับบริการตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ที่บ้านผักไหม ตำบลผักไหม อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 922 other followers

%d bloggers like this: